Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Morgen mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waters…

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Morgen mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

De beide stempassen hiervoor heeft u in week 9 ontvangen (laatste week van februari). De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreffende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.

Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen. Het laatste geldt niet in alle gevallen voor de verkiezingen van de beide waterschappen. Voor de verkiezingen van de beide waterschappen zijn vrijwel alle stembureaus in de westelijke helft van de gemeente aangewezen.

Ga naar https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over de verkiezingen.

Pagina opties

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Morgen mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

De beide stempassen hiervoor heeft u in week 9 ontvangen (laatste week van februari). De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreffende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.

Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen. Het laatste geldt niet in alle gevallen voor de verkiezingen van de beide waterschappen. Voor de verkiezingen van de beide waterschappen zijn vrijwel alle stembureaus in de westelijke helft van de gemeente aangewezen.

Ga naar https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over de verkiezingen.