Mijn dorp

Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente vier leefbaarheidsadviseurs en twee dorpencontactfunctionarissen aangesteld.

Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

De leefbaarheidsadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van verenigingen van dorpsbelangen en wijkverenigingen. Ook andere vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen met vragen over projecten en subsidies bij hen terecht. De leefbaarheidsadviseurs zijn het scharnierpunt tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie en zorgen voor de coördinatie van initiatieven in de dorpen, wijken en buurten.