Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan dan een melding bij de gemeente. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld (zwerf)afval, (overhangend) groen, een kapotte of losliggende stoeptegel, omgevallen boom, container, overlast buren, overlast hondenpoep, kapotte lantaarnpaal.

U kunt uw melding online op drie manieren doorgeven

  • melding doorgeven met uw DigiD inlogcode: uw persoonlijke gegevens worden automatisch ingevuld.
  • zonder DigiD: u vult zelf uw persoonlijke gegevens in.
  • anoniem: U kunt uw melding anoniem doorgeven. U krijgt de mogelijkheid om uw emailadres achter te laten, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de status van uw melding.
  • Storingen aan openbare verlichting kunt u online doorgeven met het formulier 'melding kapotte straatverlichting' .

DigiD linkMelding doorgeven met uw DigiD inlogcode

Melding doorgeven zonder DigiD inlogcode of anoniem

Storing openbare verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Het onderhoud wordt verricht door Dynniq op basis van een onderhoudsbestek, waarin bijvoorbeeld reactietijden (meestal maximaal 10 werkdagen) zijn vastgelegd.

Storingen aan openbare verlichting kunt u online doorgeven met het formulier 'melding kapotte straatverlichting' . NB: het mastnummer, welke op ooghoogte op de sticker is af te lezen, is het meest belangrijk bij het melden van een storing.

Melding kapotte straatverlichting doorgeven

Melding openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat uw woon- en leefomgeving veilig en netjes is. U kunt hierbij denken aan plekken waar iedereen toegang tot heeft. Bijvoorbeeld: pleinen, wegen, parken, groenstroken, speeltuinen of sportvelden. U helpt ons met het netjes houden van uw woon- en leefomgeving met het invullen van een melding.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we vaak meteen op. Minder dringende zaken plannen we in. U kunt er zelf voor kiezen of u op de hoogte gehouden wilt worden van de afhandeling van uw melding. Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en locatie helpt mee aan een juiste afhandeling van uw melding.

Rioolverstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool op zijn eigen terrein inclusief het op de erfgrens gelegen ontstoppingsstuk of ontstoppingsputje (ontstoppingspunt).

Bekijk het stappenplan of uzelf of de gemeente verantwoordelijk is voor de ontstopping op de pagina rioolverstopping

Is gemeente verantwoordelijk voor de verstopping kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer 14 0594

Niet melden bij de gemeente

  • gevonden dieren en gewonde in het wild levende dieren : bel de dierenambulance: 06 2761 6762
  • burenoverlast, overlast door jongeren, drugs- en alcoholgebruik: bel de politie.
  • voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.

Spoed (missend putdeksel, gat in de weg, etc.)

Bij spoedzaken zoals een gat in de weg, een vermiste putdeksel of rioolverstopping, belt u met de gemeente op telefoonnummer 14 0594. Op spoedeisende meldingen wordt direct actie ondernomen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 10 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.