U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat of blijft wonen. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Wat moet ik doen?

Verhuist u binnen of naar de gemeente Westerkwartier? Geef dit binnen 5 dagen na de verhuizing door:

 • Online met uw DigiD. U krijgt per e-mail een bevestiging van de verhuisaangifte.
 • Persoonlijk in het gemeentehuis van Leek of Zuidhorn. U moet hiervoor een afspraak maken.

Wat is de officiële verhuisdatum?

 • Dit is de datum die bij de verhuisaangifte wordt opgegeven als datum van verhuizen.
 • Deze aangifte mag binnen 4 weken vóór de verhuizing en moet uiterlijk op de vijfde dag na de verhuizing worden gedaan. Gebeurt het pas na 5 dagen na de verhuizing, dan wordt de aangiftedatum (ontvangstdatum) van de verhuisaangifte als verhuisdatum vastgelegd.
 • De gemeente verwerkt de verhuizing in het algemeen binnen 5 dagen. Zodra de gemeente de aangifte heeft verwerkt, krijgt u daarvan een bevestiging thuisgestuurd op het nieuwe adres.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. 

Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in Nederland.

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats, verblijft u korter dan 8 maanden in het buitenland of verblijft u in een instelling of gevangenis? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.