Sociale wegwijzer

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vraag dan familie, buren of vrienden om hulp. Ook kunt u voor veel zaken aankloppen bij Sociaal werk De Schans of één van de andere instanties die op deze pagina genoemd staan.

Sociaal werk de Schans

Heeft u vragen over gezondheid, geld, mantelzorg of (vrijwilligers)werk?

U kunt bij Sociaal Werk De Schans terecht met al uw vragen.

Humanitas

Humanitas Westerkwartier is een vrijwilligersorganisatie waarbij vrijwilligers mensen helpen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Stichting Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje helpt u bij (dreigende) schulden. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Goed opgeleide en gecertificeerde maatjes staan klaar om u te helpen als u geen overzicht meer hebt over uw financiën of in de schulden dreigt te komen.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wil kinderen uit de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld  helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.  Het jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen.

Taalhuis

Wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Zoekt u hulp bij werk zoeken en solliciteren? Wilt u beter leren rekenen en omgaan met geld?

Het taalhuis helpt u op weg.

Voedselbank Westerkwartier

Voedselbank westerkwartier biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank moet u financieel echt niet rond kunnen komen.

Kledingbank Maxima

De Kledingbanken Maxima streven de volgende doelen na: Mensen met een uitkering of met een laag inkomen helpen op de weg van minima naar maxima, o.a. door gratis kleding aan te bieden in modezaken zonder kassa.

Juridisch loket

Gratis persoonlijk juridisch advies.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Wilt u iets regelen via de computer en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid? Of kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Kom dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Bibliotheken Westerkwartier

De Bibliotheken in Westerkwartier biedt diverse diensten aan.

  • Digisterker
  • DigiVitaler: leren werken met digitale zorg
  • Hulp bij digitale zaken
  • Informatiepunt Digitale Overheid Leek
  • Klik & Tik

U kunt terecht bij: