Logo Gemeente Westerkwartier

Sociale wegwijzer

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vraag dan familie, buren of vrienden om hulp. Ook kunt u voor veel zaken aankloppen bij Sociaal werk De Schans of één van de andere instanties die op deze pagina genoemd staan.

Sociaal werk de Schans

Vragen over gezondheid, geld, mantelzorg of (vrijwilligers)werk?

U kunt bij Sociaal Werk De Schans terecht met al uw vragen.

Humanitas

Humanitas Westerkwartier is een vrijwilligersorganisatie waarbij vrijwilligers mensen helpen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Stichting Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje helpt je bij (dreigende) schulden. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Goed opgeleide en gecertificeerde maatjes staan klaar om je te helpen als je geen overzicht meer hebt over je financiën of in de schulden dreigt te komen.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wil kinderen uit de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld  helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.  betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen.

Taalhuis

Beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Hulp bij werk zoeken en solliciteren? Beter leren rekenen en omgaan met geld?

Het taalhuis helpt u op weg.

Voedselbank Westerkwartier

Voedselbank westerkwartier biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank moet je financieel echt niet rond kunnen komen.

Kledingbank Maxima

De Kledingbanken Maxima streven de volgende doelen na: Mensen met een uitkering of met een laag inkomen helpen op de weg van minima naar maxima, o.a. door gratis kleding aan te bieden in modezaken zonder kassa.

Nieuwsberichten over hulp en ondersteuning

Afgelopen periode verschenen de volgende berichten over dit onderwerp:
 • Stichting Noodfonds voor inwoners met hoge(re)energiekosten

  Inwoners met hoge(re) energiekosten kunnen een beroep doen op Stichting Noodfonds. Zij kunnen een aanvraag doen voor een bedrag uit het Noodfonds.

 • Gratis advies geldzaken

  Veel huishoudens in Nederland hebben moeite financieel rond te komen. Dat is vaak niet nodig.

 • Nieuwe inkoop Wmo - begeleiding

  De gemeente Westerkwartier is bezig met een nieuwe inkoopprocedure voor Wmo begeleiding. Wij hebben met ongeveer 90 aanbieders een contract gesloten voor het bieden van begeleiding vanuit de Wmo. Dit contract loopt tot 1 juli 2022.

 • Wmo anders organiseren

  Vanaf eind dit jaar organiseren twee zorgaanbieders hulp bij het huishouden in de gemeente Westerkwartier. De zorgaanbieders verzorgen de hulp in één of meerdere gebieden van de gemeente.

 • Gezonde leefomgeving voor jongeren

  De gemeente Westerkwartier start met de JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) -aanpak voor de jeugd. Hiermee willen we een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving voor jongeren stimuleren.

 • Sociaal Werk De Schans voortaan vraagbaak

  Binnenkort kan iedereen die vragen heeft over relaties en scheidingen en de invloed die dat heeft terecht bij Sociaal Werk De Schans.