Elk jaar stelt de gemeente de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).

Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Dit is een voorziening waar iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

WOZ-beschikking

Diegene die op 1 januari eigenaar was van een woning, pand of perceel krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente Westerkwartier gebruikt hiervoor de gegevens van het Kadaster. Bent u op 1 januari gebruiker van een bedrijfspand? Ook dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij bedrijfspanden geeft de eigenaar door wie het pand in gebruik heeft. Er kan maar één persoon aangewezen worden als eigenaar of gebruiker. Wanneer er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wijst de gemeente één van hen aan als belanghebbende.

WOZ-berekening / Taxatieverslag

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u inloggen bij MijnOverheid om het taxatieverslag in te zien. 

Taxatieverslag

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Bekijk de animatiefilm 'bezwaar maken' voor meer informatie over een bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde.

Contact opnemen

Een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde, kunt u schriftelijk indienen of per mail via woz@westerkwartier.nl.
Als u in contact wil komen met één van onze taxateurs kunt u bellen, tussen 9.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 14 0594.

Wilt u officieel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? 

Scan dan de QR -code op uw aanslag of klik deze aan. U kunt dan op een eenvoudige manier bezwaar maken. 

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen of per mail via woz@westerkwartier.nl.

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Stuur uw brief naar de heffingsambtenaar van de gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

U moet het bezwaar in elk geval binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente.

Let op: het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

Gemeente

Gemeente Westerkwartier gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB)

De Belastingdienst

De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de Inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.

Waterschappen

Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing. Dat wordt betaald door de eigenaar van een woning of ander gebouw. 

Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook voor andere zaken gebruikt. Sommige banken gebruiken de WOZ-waarde voor het afsluiten van een hypotheek. 

Alle organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde van uw woning.

Wat is een waardepeildatum?

Om de WOZ-waarde te bepalen, gebruiken we een ‘waardepeildatum’. Dit is de datum waarop we bepalen hoeveel uw woning waard is. We bekijken hoeveel uw woning had opgebracht, als u het op die dag had verkocht. 

De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het vorige jaar. Om de WOZ-waarde te bepalen, doen we onderzoek naar verkochte woningen. Daar hebben wij tijd voor nodig. Onze taxateurs kunnen dat pas doen als woningen ook echt zijn verkocht. Rond juli beginnen we daarom met het ‘peilen’ van de WOZ-waarden.

Voor de aanslag van februari 2024 gebruiken we de waardepeildatum van 1 januari 2023. 

Er is iets veranderd aan mijn pand na de waardepeildatum.

Heeft dat invloed op de WOZ-waarde?

Zeker, alles wat er aan het begin van het belastingjaar staat krijgt een waarde. Er wordt berekend wat de WOZ-waarde zou zijn van het nieuw gebouwde, teruggerekend naar het prijsniveau op de waardepeildatum.

Mijn woning stijgt meer dan gemiddeld, hoe kan dat?

De taxateurs van de gemeente mogen niet kijken naar de vorige WOZ-waarde. Ze moeten elk jaar met vergelijkbare verkochte woningen de WOZ-waarde bepalen. Het is mensenwerk. Daarom kan het zo zijn dat wij uw pand in het verleden te laag hebben gewaardeerd. 

Bijvoorbeeld omdat wij de plaatsing van een dakkapel of vergunningsvrije aanbouw hebben gemist. Of dat het pand beter is onderhouden dan eerder bij ons bekend was.

Het kan ook zijn dat uw type woning erg gewild is daarom in waarde is gestegen. Denk bijvoorbeeld aan starterswoningen of woningen in het buitengebied.

Mijn pand is geen woning, hoe wordt daarvan WOZ-waarde vastgesteld?

Gemeenten gebruiken zo veel mogelijk geautomatiseerde taxatiemodellen bij het vaststellen van de waarde voor bedrijfspanden en andere niet-woningen. Vaak zijn er te weinig niet-woningen verkocht om de WOZ-waarde vast te stellen. Daarom verzamelen en analyseren we ook gegevens zoals: 

  • huurprijzen (met name bij kantoren, winkels, bedrijfsruimten)
  • stichtingskosten (met name voor ongewone objecten zoals energiecentrales, windturbines, ziekenhuizen en scholen)
  • grondprijzen
  • omzetgegevens (met name bij benzinestations, horeca, recreatieparken)

Op basis hiervan wordt de WOZ-waarde bepaald. 

Is uw bouwkavel nog ongebouwd? Ook dan wordt dit getaxeerd voor de WOZ, omdat het een onroerende zaak betreft.

Inkomstenbelasting

Dit jaar ontvangt u eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staat de waarde van uw onroerend goed voor het jaar 2024. Voor de opgave inkomstenbelasting van de belastingdienst over 2023 dient u de WOZ-waarde van vorig jaar op te geven. Het gaat om de waarde met peildatum 1-1-2022. U kunt deze terugvinden op het WOZ-waardeloket

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.