Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Maar zelf kunt u ook bijdragen.