Pagina opties

A A

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De beide stempassen hiervoor ontvangt u in week 9, dat is de laatste week van februari. De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreffende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019:

Het laatste nieuws