Logo Gemeente Westerkwartier

Verkiezingen

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Inwoners van Westerkwartier stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Groningen en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest of Wetterskip Fryslân.

Laatste nieuws verkiezingen