Ondernemen

Laatste nieuws

  • Bedrijventerreinenvisie “Ruimte voor ondernemen” ter inzage

    Op 4 juni heeft het college besloten de ontwerpvisie “Ruimte voor ondernemen” vrij te geven voor inspraak.

  • Inspiratiesessie AI voor ondernemers

    De gemeente organiseert op 16 april een Artificial Intelligence inspiratiesessie voor ondernemers uit het Westerkwartier.

  • Bijeenkomst visie bedrijventerreinen

    In samenwerking met ondernemers en Adviesbureau Stec Groep is de gemeente Westerkwartier bezig met het maken van een visie Bedrijventerreinen. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken over de bedrijventerreinen van de toekomst tijdens de ondernemersbijeenkomst op dinsdag 19 maart 2024 van 16.00 – 18.00 uur.