Bouwen & Wonen

Nieuwbouw

Op zoek naar bouwgrond of nieuwbouwprojecten in het Westerkwartier? Bekijk dan eens het aanbod van bouwkavels en projecten in onze gemeente.

Nieuwbouw

Bouwen of verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of andere aanpassing doen?

Bouwen of verbouwen

In en om het huis

Heeft u schade of verstoppingen?

In en om het huis

Monumenten

In de gemeente Westerkwartier staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten.

Monumenten

Molenpad 18 Enumatil

Woonplannen per dorp

Elk dorp krijgt een woonplan. Een woonplan maken we samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

Woonplannen per dorp

 • Berichten over uw buurt

  De gemeente Westerkwartier publiceert alle belangrijke wettelijke verplichte mededelingen in een digitaal gemeenteblad.

 • De Omgevingswet en Wkb

  Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet, die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.  

 • Kennissessie (bouw)ondernemers

  Woensdag 15 november organiseerden we een kennissessie over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor (bouw)ondernemers. Zo'n 130 ondernemers uit de gemeente en omgeving waren hierbij aanwezig. Zij werden door deskundigen uit de bouwwereld bijgepraat over de veranderingen, die de nieuwe wet met zich meebrengt.

 • Straatnaamcommissie

  Straatnamen in Westerkwartier worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op advies van de straatnaamcommissie.

 • Woningsplitsingen, transformatie gebouwen naar wonen en andere wooninitiatieven

  Informatie over een woning splitsen, een pand transformeren naar een woning of een ander wooninitiatief.

 • Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

  Met deze woonvisie laten we zien hoe we ons als gemeente willen blijven ontwikkelen als een fijne woongemeente.

 • Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025

  Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.