Logo Gemeente Westerkwartier

Bouwen & Wonen

Bouwen & Wonen

Alles over het bouwen, verbouwen, huren, verhuren, wonen en bestemmingsplannen in gemeente Westerkwartier voor inwoners.

Nieuwbouw

Op zoek naar bouwgrond of nieuwbouwprojecten in het Westerkwartier? Bekijk dan eens het aanbod van bouwkavels en projecten in onze gemeente.

Nieuwbouw

Bouwen of verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of andere aanpassing doen?

Bouwen of verbouwen

In en om het huis

Heeft u schade of verstoppingen?

In en om het huis

Monumenten

In de gemeente Westerkwartier staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten.

Monumenten

Molenpad 18 Enumatil
Woonplannen

Woonplannen per dorp

We gaan aan de slag met woonplannen voor de dorpen. We doen dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

Woonplannen per dorp

 • Berichten over uw buurt

  De gemeente Westerkwartier publiceert alle belangrijke wettelijke verplichte mededelingen in een digitaal gemeenteblad.

 • De Omgevingswet

  De Omgevingswet is een Nederlandse wet die in 2024 in werking treedt en geldt voor alle gemeenten. De wet bundelt 26 wetten over onze fysieke leefomgeving.

 • Richtlijnen straatnaamgeving

  Aanvullende richtlijnen voor straatnaamgeving voor persoonsnamen. 

 • Straatnaamcommissie

  Straatnamen in Westerkwartier worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op advies van de straatnaamcommissie.

 • Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

  Met deze woonvisie laten we zien hoe we ons als gemeente willen blijven ontwikkelen als een fijne woongemeente.

 • Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025

  Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.