Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen ( kapvergunning ).

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Digitale identificatie nodig bij aanvraag

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Wat moet ik indienen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning?

We hebben een overzicht van de in te dienen gegevens voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden:

Gegevens veel voorkomende bouwwerkzaamheden

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wanneer treedt mijn vergunning in werking?

In veel gevallen direct nadat het besluit is verzonden. Alleen bij het uitvoeren van werk- en werkzaamheden, wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk/provinciaal monument, het slopen van een bouwwerk op grond van het bestemmingsplan, het slopen van een bouwwerk in een stads- of dorpsgezicht en het kappen van een boom, treedt de vergunning pas na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Dit komt omdat deze werkzaamheden onomkeerbaar zijn, ze kunnen niet worden terug gedraaid. Dit geldt ook voor een uitgebreide vergunningenprocedure.

U dient dan te wachten tot dat de beroepstermijn is gepasseerd. In alle gevallen kunnen belanghebbenden tegelijk met bezwaar of beroep ook een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. U mag dan ook na de bezwaar- of beroepstermijn nog niet starten want u dient dan eerst te wachten op de uitspraak van de voorzieningenrechter op het voorlopige voorzieningen verzoek.

Wordt mijn plan altijd beoordeeld door de Welstandscommissie?

Een bouwplan wordt aan de welstandscommissie voorgelegd wanneer het bouwwerk aan de buitenkant wordt gewijzigd. Inpandige wijzigingen worden niet voorgelegd. In de voormalig gemeente Marum heeft de gemeenteraad destijds besloten dat bouwplannen niet meer worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

Het wijzigen van een monument wordt voorgelegd aan de monumentencommissie.

Aan welke bouwregels moet mijn bouwwerk voldoen?

Ieder bouwwerk dient te voldoen aan de regels in het Bouwbesluit 2012; ook als u zonder vergunning een bouwwerk kunt realiseren. Zie Bouwbesluit 2012

Wanneer moet ik een bodemonderzoek indienen?

Wanneer u een bouwwerk wilt bouwen waarin mensen verblijven en deze uitbreiding groter wordt dan 50m2, dan dient u een bodemonderzoeksrapport aan te leveren. Dit geldt echter niet bij bouwwerken die tijdelijk worden geplaatst.

Bij nieuwbouwkavels die gemeente zelf uitgeeft, is het bodemonderzoek reeds uitgevoerd.

Werkzaamheden aan monument

Wilt u werkzaamheden verrichten aan een rijks- of gemeentelijk monument, zoals onderhoud, restauratie of verbouw? Dan is een omgevingsvergunning voor de activiteit monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen vereist.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.