Omgevingsvergunning, waaraan getoetst?

De gemeente toetst uw plan of aanvraag aan drie hoofdzaken. Deze zijn:

  • Bestemmingsplan; regels hoe we de grond in de gemeente willen gebruiken en bebouwen.
  • Bouwbesluit; regels die vooral gaan over veiligheid en bruikbaarheid van bouwwerken.
  • Welstand; regels die vooral gaan over hoe het gebouw er uit ziet.

Toetsen aan bestemmingsplan

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen wij altijd aan het geldende bestemmingsplan.

Uitleg bestemmingsplan

Als u een (ver)bouwplan heeft of u wilt uw gebouw of grond op een bepaalde manier gebruiken dan staat in het bestemmingsplan of dat kan. Met een bestemmingsplan regelt de gemeente de verdeling het gebruik. Zo hoort een fabriek niet in een woonwijk. Daar zijn aparte plekken voor aangewezen. Dat geldt ook voor scholen, winkels, water, horeca en zo verder. Dit noemen we gebruiksbestemmingen. 
U heeft bijvoorbeeld een gebouw met een woonbestemming. Dit is dan bedoeld om te wonen. U kunt u er niet een hotel of een winkel van maken.  De regels voor gebruik van grond en gebouwen of het veranderen daarvan zijn te vinden in een bestemmingsplan. 

Hoe kunt u zelf uw bestemmingsplan vinden en bekijken?

Zelf onderzoek doen naar uw bestemmingsplan? Alle bestemmingsplannen van Nederland zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website kunt u úw adres intypen om de voor u geldende bestemmingsplannen te bekijken.

Vragen?

U kunt toelichting vragen aan de gemeente. Stel uw vraag over uitleg van een bestemmingsplan door dit webformulier in te vullen.

Informatieverzoek bestemmingsplan

Toetsen aan Bouwbesluit.

Uw aanvraag omgevingsvergunning toetsen we aan het Bouwbesluit. Dit zijn regels van de Rijksoverheid. Deze regels gaan over de veiligheid van een bouwwerk. Het  is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of uw gebouw sterk genoeg zal zijn. En of deuropeningen groot genoeg zijn zodat niemand zich zal bezeren. De regels van het Bouwbesluit kunt u zelf lezen op bouwbesluit online 

BouwbesluitOnline

Toetsen aan Welstand

Als u een nieuw bouwwerk bouwt of u verbouwt een bouwwerk wat de buitenkant verandert dan kan uw plan voorgelegd worden aan de Welstandcommissie. Deze commissie heet Libau en bestaat uit deskundigen van buiten de gemeentelijke organisatie. Libau adviseert de gemeente over het uiterlijk aanzien van een bouwplan.
De welstandcommissie bekijkt of uw bouwplan voldoet aan de uiterlijke regels van bouwwerken. Dit is vastgelegd in de Welstandnota. Deze Welstandnota kunt u zelf lezen:

Welstandsnota  
U kunt de behandeling van uw bouwplan door de welstandcommissie bijwonen. Neem daarvoor contact op met de gemeente.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.