Heeft u een initiatief of plan waarbij wijziging van het bestemmingsplan nodig is?

Verzoeken tot wijzigings-, uitwerkings- en bestemmingsplannen onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen zeer waarschijnlijk niet meer op tijd in procedure worden gebracht. Het risico bestaat dat documenten aangepast moeten worden aan de nieuwe Omgevingswet. Dit risico ligt bij de initiatiefnemer/aanvrager. Deze initiatieven vallen dan met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 onder de nieuwe wetgeving.

Aanvragen omgevingsvergunning kunt u tot 1 januari 2024 indienen

Deze behandelen we nog onder het bestaande recht (Wro en Wabo).

Hoe kunt u als initiatiefnemer plannen realiseren in de overgangsperiode tussen nu en 1 januari 2024?

  1. Dit kan via een aanvraag Omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking (via de WABO). Deze kunt u inleveren tot 31 december 2023.
  2. Daarnaast kunt u een plan alvast voorbereiden en uitwerken volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Heeft u de voorbereidingen gedaan? Dan kunt u het plan direct na 1 januari 2024 inleveren. We nemen het dan zo snel mogelijk in behandeling.

Welke optie voor u het beste is, is maatwerk.

Heeft u een plan of initiatief?

Maak dan een afspraak voor een gesprek met een van onze adviseurs via telefoonnummer 14 0594. Samen bekijken we wat voor uw plan de beste aanpak of procedure is. We verwachten, dat de meeste initiatieven vallen onder een binnenplanse (OPA)(externe link) of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA(externe link)) onder de Omgevingswet.