Informatie over nieuwbouw, (ver)bouwen, gebruik van woningen en het gebruik van allerlei soorten gebouwen of grond.

Met de informatie op deze pagina kunt u zelf onderzoek doen.

Omgevingsvergunning, vergunningvrij en bestemmingsplan.

De informatie op deze pagina gaat over regels en procedures. Deze zijn van belang als wij uw plan of vraag behandelen. Wat is nodig om een plan uit te voeren? Dit leggen we uit aan de hand van zeven onderwerpen.

Vragen?

Dan is het belangrijk de juiste vraag te stellen. Dat kan met de informatie op deze pagina's. Lees daarom alles goed door. Aan het slot vindt u hoe u uw vraag bij de gemeente stelt. Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen.