Begin februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag Diftar, dit is een afrekening van de aangeleverde kilogrammen uit het voorgaande jaar. Eind februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag gemeentelijke belastingen/Woz beschikking.

Aanslag digitaal ontvangen

Gemeente Westerkwartier is aangesloten bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wilt u voortaan de aanslag via de Berichtenbox ontvangen? Meldt u zich dan bij MijnOverheid.

Heeft u zich niet aangemeld voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag per post.

Aanslag op papier ontvangen

Ontvangt u op dit moment uw gemeentelijke belastingaanslagen digitaal via de Berichtenbox van mijnoverheid.nl? U wilt uw post liever niet digitaal maar op papier per post ontvangen? Dan kunt u dit via ‘Instellingen’ in uw Berichtenbox wijzigen. Bekijk deze heldere uitleg op Seniorweb.

Taxatieverslagen

Het taxatieverslag waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld, wordt naar MijnOverheid verstuurd. Het taxatieverslag is altijd te raadplegen op www.mijnoverheid.nl door degene wiens naam op de aanslag staat. U vindt de aanslag onder het tabblad ‘Persoonlijke Gegevens' > 'Wonen’. 

Om het taxatieverslag via MijnOverheid te raadplegen hoeft u geen vinkje bij de gemeente te zetten (anders dan bij het ontvangen van de aanslag in de Berichtenbox).

Automatische incasso

Met een automatische incasso betaalt u uw aanslag in maandelijkse termijnen. Een aanslag innen we in het belastingjaar in tenminste drie en ten hoogste tien termijnen. 

Een automatische incasso regelt u gemakkelijk via de pagina incasso. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Lukt dit niet, dan kunt u telefonisch een machtigingsformulier aanvragen.

Als de inning van uw maandtermijnen twee keer achter elkaar mislukt, wordt de automatische incasso beëindigd. In dat geval moet het totaal verschuldigde bedrag binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn betaald. Is deze datum verstreken, dan moet u het bedrag per direct overmaken.

Voor vragen over de automatische incasso en/of over betalen kunt u ook een mail sturen naar kassier@westerkwartier.nl.

Zonder automatische incasso

Zonder automatische incasso dient u de aanslag in drie gelijke termijnen te betalen. Wilt u het bedrag liever in één keer betalen? Dat kan. Het volledige bedrag moet dan uiterlijk op de 1e vervaldatum op de rekening van de gemeente Westerkwartier zijn bijgeschreven.

Tegemoetkoming i.v.m. laag inkomen

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van het vastrecht voor de afvalstoffenheffing. Meer informatie vindt u op Regelingen voor mensen met een laag inkomen Bij tegemoetkoming gemeentelijke belastingen kunt u met uw DigiD een aanvraag indienen.

Ontvangt u liever een aanvraagformulier per post? Bel dan met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594.

Verhuizing/Overlijden

Bij verhuizing naar een andere gemeente rekenen we de afvalstoffenheffing af tot en met de maand van vertrek. De verhuizing of een overlijden wordt automatisch aan ons doorgegeven als u dit bij de gemeente heeft gemeld. Als u verhuist binnen de gemeente, lopen de heffingen automatisch door voor uw nieuwe woonadres.

Voor vragen over een overlijden of het doorgeven van een correspondentieadres kunt u bellen via telefoonnummer 14 0594 of een mail sturen naar belastingen@westerkwartier.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.