Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

Elk jaar berekent de gemeente Westerkwartier de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Met wijzigingen door verkoop, verhuizing e.d. wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting (en de rioolheffing) bij de notaris naar verhouding verrekend met de nieuwe eigenaar.

Wat kost het?

De onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de onroerendezaakbelasting slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven.

De tarieven

 20232024
eigenarentarief woningen0,1178%0,1230%
eigenarentarief niet-woningen0,2759%0,2659%
gebruikerstarief niet-woningen0,2097%0,2087%

Voorbeeldberekening aanslag onroerendezaakbelasting (OZB):

Stel de WOZ-waarde van uw woning bedraagt € 250.000,00

  • De eigenarenbelasting OZB in 2023 bedraagt dan € 250.000,00 x 0,1178% = € 294,00 (afgerond).
  • De eigenarenbelasting OZB in 2024 bedraagt dan € 250.000,00 x 0,1230% = € 307,00 (afgerond).

Ongebouwde kavel

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. De ongebouwde kavel is ook een onroerende zaak.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de heffingsambtenaar van de gemeente. Ook kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de taxateur.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Lees op de pagina WOZ-waarde hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.