Taxatieverslag

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen.

Nadat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u het taxatieverslag van uw woning downloaden via MijnOverheid. Na inloggen vindt u het taxatieverslag onder ‘Persoonlijke gegevens’ --> ‘Wonen’. 

Dit taxatieverslag is eenvoudiger dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak. In het taxatieverslag worden onder andere de volgende waardebepalende onderdelen (objectkenmerken) vermeld:

  • de kadastrale gegevens;
  • de oppervlakte dan wel de inhoud van de onroerende zaak;
  • de aanwezigheid van eventuele bijgebouwen;
  • mogelijke bijzondere kenmerken, zoals achterstallig onderhoud;
  • de voor de taxatie gebruikte onderbouwende verkopen.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen gebeurt dit door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen. Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, kerken, scholen, etc.) gebeurt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren).

Taxatieverslag per e-mail opvragen

Indien het niet mogelijk is om het taxatieverslag via MijnOverheid op te vragen, kunt u ook per e-mail contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via WOZ@westerkwartier.nl

Taxatieverslag telefonisch opvragen

Indien het niet mogelijk is om het taxatieverslag digitaal op te vragen, kunt u hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via 14 0594. Het verslag wordt dan per post aan u toegezonden.

Taxatieverslag opvragen voor bedrijven

Bedrijven kunnen het taxatieverslag ook opvragen door een e-mail te sturen naar: WOZ@westerkwartier.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.