Rioolheffing

Wanneer u op 1 januari van het belastingjaar een woning of bedrijfspand in eigendom hebt in de gemeente Westerkwartier welke direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel betaalt u mee voor de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel in de gemeente. U ontvangt een aanslag rioolheffing.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. We houden geen rekening met wijzigingen door verkoop in de loop van het jaar. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor de rioolheffing bij de notaris naar evenredigheid verrekend met de nieuwe eigenaar.

Wat kost het?

Voor eigenaren van woningen en/of bedrijfspanden in de gemeente Westerkwartier bedraagt het tarief € 238,00

Heeft een bedrijfspand geen afvoer van afvalwater op het gemeentelijk rioleringssysteem, dan geldt een lager tarief € 41,00

Heeft u een pand met een WOZ-waarde dat lager is dan € 15.000. Dan hoeft u geen rioolheffing te betalen.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.