Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen. Ook kunt u een vergoeding uit het participatiefonds en de eenmalige uitkering van € 200,- aanvragen.

DigiD linkTegemoetkoming aanvragen

Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen.

Wanneer u vanaf 1 januari 2022 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2022 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niet aan te vragen.

Waarvoor is de tegemoetkoming?

Gemeentelijke belastingen

 • tegemoetkoming vastrecht afvalstoffenheffing
 • bij eigen woning ook rioolheffing en OZB

Eénmalige uitkering van € 200,-

U  kunt dit jaar éénmalig een bedrag € 200,- van de gemeente extra aanvragen. Eénmalig wil zeggen dat dit alleen in 2022 kan.  Dit bedrag is beschikbaar omdat u dit jaar onverwachts meer geld kwijt bent aan gas en licht

Een bijdrage voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten (participatiefonds)

Zoals:

 • abonnement bibliotheek
 • contributie voor vereniging (sport, toneel, zang, gymnastiek, ijsbaan, muziek)
 • abonnement zwembad, zwemlessen en/of andere zwemactiviteiten
 • lesgeld muziekschool
 • abonnement op een tijdschrift of krant
 • contributie dorpsvereniging
 • bezoek bioscoop, attractiepark, schouwburg, concert, museum
 • kosten abonnement telefoon
 • kosten kerktelefoon
 • kosten verjaardagsfeestje kind
 • kosten sportkleding
 • kosten dierenarts

Hoe werkt het?

De volgende voorwaarden van deze regeling zijn:

 • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Wanneer u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar heeft is 130% van toepassing
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505 (alleenstaande) of € 13.010 (gezin)

Voor de éénmalige uitkering van € 200,-:

 • U voert zelfstandig een huishouden
 • U bent dit jaar onverwachts meer geld kwijt aan gas en licht

Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2022

Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 
100%120%130% (inwonend kind onder de 18) 
 
Vermogen
Alleenstaande € 1.101,82  € 1322,18  n.v.t €  6.505
Alleenstaande ouder  € 1.101,82 € 1322,18 € 1.432,37 € 13.010
Gezin € 1.574,03 € 1.888,84 € 2.046,24 € 13.010
 
Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd        
 
100%120%130% (inwonend kind onder de 18) Vermogen
 
Alleenstaande € 1.225,67  € 1.470,80 n.v.t. €  6.505
Alleenstaande ouder € 1.225,67 € 1.470,80 € 1.593,37 € 13.010
Gezin € 1.660,36 € 1.992,43 € 2.158,47 € 13.010

Let op !

Wanneer u met meerdere meerderjarige personen in één huis woont, kan het zijn dat de kostendelersnorm van toepassing is. Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn netto bedragen inclusief vakantietoeslag.

Hoeveel?

De tegemoetkoming gemeentelijke belasting wordt door de afdeling belasting verrekend. Voor het participatiefonds ontvangt u maximaal per jaar de volgende bedragen:

SituatieBedrag
Alleenstaande€ 165,00
Echtpaar€ 280,00
Kind < 18 jaar€ 118,00

Wat moet ik doen?

 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.
 • Vragen? voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers Inkomen via telefoonnummer 14 0594

Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag?

 • Uw DigiD inlogcode. Als u een partner heeft, moet uw partner het formulier mede ondertekenen met de eigen DigiD inlogcode
 • Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner bij de hand heeft
 • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner
 • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • Kopie schulden

Wilt u de aanvraag op papier, via de post indienen?

Vul het "aanvraagformulier minimabeleid per post" in, en wij sturen u een papieren formulier toe

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.