Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijke in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en/of participatiefonds. Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Vanaf die datum kunt u een aanvraag indienen.

Waarvoor is de tegemoetkoming?

Gemeentelijke belastingen

 • tegemoetkoming vastrecht afvalstoffenheffing.
 • bij eigen woning ook rioolheffing en OZB

Participatiefonds

voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten, zoals:

 • abonnement bibliotheek
 • contributie voor vereniging (sport, toneel, zang, gymnastiek, ijsbaan, muziek)
 • abonnement zwembad, zwemlessen en/of andere zwemactiviteiten
 • lesgeld muziekschool
 • abonnement op een tijdschrift of krant
 • contributie dorpsvereniging
 • bezoek bioscoop, attractiepark, schouwburg, concert, museum
 • kosten abonnement telefoon
 • kosten kerktelefoon
 • kosten verjaardagsfeestje kind
 • kosten sportkleding
 • kosten dierenarts

Hoeveel tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming belastingen

Voor het vastrecht afvalstoffenheffing krijgt u € 199,00. De tegemoetkoming voor de gemeentelijke belasting wordt door de afdeling belasting verrekend. 

Tegemoetkoming Participatiefonds

Voor het participatiefonds ontvangt u maximaal per jaar de volgende bedragen:

 • Voor een volwassene € 210,00
 • Voor een kind onder 18 jaar € 118,00

Voorwaarden en inkomensgrenzen

De volgende voorwaarden van deze regeling zijn: 
• U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
• U bent 18 jaar of ouder
• U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm Wanneer u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar heeft is 130% van toepassing
• Uw vermogen is niet hoger dan € 7.605 (alleenstaande) of € 15.210 (gezin) 
 

Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2023
Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 
100%120%130% (inwonend kind onder de 18)Vermogen
Alleenstaande € 1.216,62  € 1.459,94nvt € 7.605,00
Alleenstaande ouder  € 1.216,62 € 1.459,94€ 1.581,61 € 15.210,00
Gezin € 1.738,02 € 2.085,62€ 2.259,43 € 15.210,00
Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd        
 
100%120%130% (inwonend kind onder de 18)Vermogen
 
Alleenstaande € 1.357,66  € 1.629,19nvt € 7.605,00
Alleenstaande ouder € 1.357,66 € 1.629,19€ 1.764,96 € 15.210,00
Gezin€ 1.843,60€ 2.212,32€ 2.396,68 € 15.210,00

Let op!
Wanneer u met meerdere meerderjarige personen van 27 jaar of ouder in één huis woont, kan het zijn dat de kostendelersnorm van toepassing is. Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

U kunt de tegemoetkoming zowel digitaal als via de post aanvragen. Lees hieronder hoe dit werkt.

Tot wanneer kunt u aanvragen?

U kunt een tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming digitaal aanvragen

 • Uw DigiD inlogcode. Als u een partner heeft, moet uw partner het formulier mede ondertekenen met zijn/haar eigen DigiD inlogcode.
 • Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner bij de hand heeft.
 • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner 
 • Kopie van ander inkomen, bijvoorbeeld alimentatie
 • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • Kopie schulden

Tegemoetkoming digitaal aanvragen

Tegemoetkoming op papier aanvragen

Vul het “aanvraagformulier tegemoetkoming minimabeleid per post” in, en wij sturen u een papierenformulier toe.

Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen.

Wanneer u vanaf 1 januari 2023 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2023 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niets aan te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.