Automatische incasso, machtiging

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Een aanslag innen we in het belastingjaar in tenminste drie en ten hoogste tien termijnen.

Betaling mislukt

Als de inning van uw maandtermijnen twee achtereenvolgende keren mislukt, wordt de automatische incasso beëindigd. In dat geval moet het totaal verschuldigde bedrag binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn betaald. Is deze datum verstreken, dan moet u het bedrag per direct overmaken.

Wanneer het online aanvragen niet lukt

Wanneer het online aanvragen niet lukt, dan kunt u een machtigingsformulier aanvragen door te bellen naar 14 0594.

Betalen zonder automatische incasso

Zonder automatische incasso dient u de aanslag in drie gelijke termijnen te betalen.
Wilt u het bedrag liever in één keer betalen, dan kan dat ook. Het volledige bedrag dient dan uiterlijk op de eerste vervaldatum op de rekening van de gemeente Westerkwartier te zijn bijgeschreven.

Vragen?

Voor vragen over de automatische incasso en/of over betalen kunt u een mail sturen naar kassier@westerkwartier.nl.

Let op!

Op uw aanslagbiljet kunt u in de rechterbovenhoek (onder het logo) zien of u al gebruik maakt van een automatisch incasso. Als hier staat 'Automatische Incasso: JA', dan hoeft u geen automatische incasso aan te vragen.

Voorbeeld aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.