Pagina opties

Groter

Bouwen & wonen

Check de regelgeving rondom bouwen. Bekijk de mogelijkheden voor wonen in de gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Woonzorgvisie 2019-2025

Op 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 vastgesteld. Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.

De Woonzorgvisie 2019-2025

Nieuwbouwprojecten

Op zoek naar bouwgrond of nieuwbouwprojecten in het Westerkwartier? Bekijk dan eens het aanbod van bouwkavels en projecten in onze gemeente. Wanneer u van plan bent een droomhuis te bouwen, dan is de eerste stap in de realisatie van deze wens het zoeken naar een stuk bouwgrond.

Nieuwbouwprojecten

De omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (o.a. ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, cultureel erfgoed) in één nieuwe wet.

De omgevingswet

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Leefbaarheid

Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de nieuwe gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente drie leefbaarheidsadviseurs en een dorpencontactfunctionaris aangesteld. Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

Leefbaarheid

Energieloket Groningen

Het onafhankelijke energieloket van de Groninger gemeenten helpt u om uw huis energiezuiniger te maken. In een paar slimme stappen kunnen wij jou helpen met het verbeteren van jouw huis. Energiebesparing heeft veel voordelen. Toch stellen veel woningbezitters een daadwerkelijk besluit vaak uit. Het Energieloket Groningen is er voor:

  • handige testjes voor inzicht in het energieverbruik
  • gratis en vrijblijvend energieadvies
  • het laatste nieuws over subsidie en financiering
  • folders voor hulp bij het aanvragen van offertes en checklists bij de uitvoering
  • en nog veel meer!

www.energieloket-groningen.nl/gemeente/westerkwartier/

Afbeelding bouwen

Huisvesting

De gemeente is vanuit het Rijk verplicht om statushouders te huisvesten. Woningcorporatie Wold&Waard en de gemeente Westerkwartier hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Welstand

Als u wilt bouwen of verbouwen, krijgt u in de meeste gevallen te maken met de welstandscommissie. De welstandscommissie toetst uw bouwplan aan de eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld.

Feiten en cijfers gemeente

De gemeente Westerkwartier ligt mooi centraal tussen Drachten, Groningen en Assen en kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De nieuwe gemeente telt 62.000 inwoners, verdeeld over 41 kernen. Het gebied is 37.000 hectare groot en daarmee qua oppervlakte een van de grotere gemeenten in Nederland.