Straatnamen in Westerkwartier worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op advies van de straatnaamcommissie.

Wie zit er in de commissie?

De straatnaamcommissie heeft deskundigheid op het gebied van historie, biologie, geografie en taalkunde en bestaat uit vier inwoners uit de regio en twee ambtenaren van de gemeente Westerkwartier.

Wat vernoemen we in onze gemeente?

De regel is dat we wegen, straten, lanen, pleinen en paden altijd van een naam voorzien. Als de omvang of betekenis voor de omgeving van belang is, kunnen ook grachten, plantsoenen, dijken en kunstwerken een naam krijgen. Kunstwerken zijn bouwwerken zoals viaducten en bruggen.

Waar moet de naamgeving aan voldoen?

Namen moeten bruikbaar zijn in de praktijk. Zo moet je zonder misverstanden over straatnamen kunnen praten. Ze zijn makkelijk om uit te spreken en om op te schrijven.

Verder horen namen herkenbaar te zijn. Ze moeten niet teveel op elkaar lijken en ze horen aan te sluiten bij de rest van de omgeving. Zo zijn straten die hetzelfde thema hebben makkelijker te vinden.

Het is belangrijk dat de naam betekenis heeft in de omgeving of plaats. Misschien is er bijvoorbeeld een band met het verleden, waar de naam naar verwijst.

Daarnaast hoort het karakter van de straat bij de naam te passen. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat een smal steegje naar een groot staatsman wordt vernoemd.

Tot slot mag de naam niet langer zijn dan 24 tekens (inclusief spaties en punten). Is het wel langer dan moet deze worden afgekort.

Welke personen mogen worden vernoemd?

Het uitgangspunt bij de vernoeming van personen is dat nog levende personen niet worden vernoemd. Leden van het Koninklijk Huis vormen een uitzondering. Voor personen met een maatschappelijke en bestuurlijke functie geldt twee jaar, voor andere personen geldt vijf jaar.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom de straatnaamcommissie in de gemeente Westerkwartier kunt u inzien via de landelijke voorziening overheid.nl.

Hoe geeft u een suggestie door?

Hebt u vragen of ideeën over straatnamen? De commissie is per mail bereikbaar via straatnaamcommissie@westerkwartier.nl onder vermelding van ‘straatnaamcommissie’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.