Wilt u een woning splitsen, een pand transformeren naar een woning of een ander wooninitiatief opzetten? De gemeente heeft daarvoor regels voor opgesteld in een zogenaamd beleidskader.

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken voor woningsplitsing, transformatie van leegstaand vastgoed (winkel- of bedrijfspanden) naar wonen, realisatie van andere wooninitiatieven(zoals toevoegen van woningen, meer-generatiewoningen, (pre-)mantelzorgwoningen, tiny-houses, ect) of het toevoegen van nieuwe woningen op lege plekken.
 
Het vastgestelde beleidskader is bedoeld voor de beoordeling van dergelijke verzoeken en geeft duidelijkheid hoe de gemeente deze, met oog op de behoefte aan woonruimte, het behoud van functies en de leefbaarheid van de kernen, beoordeeld. Met het stellen van regels wordt bij de beoordeling van plannen de minimale kwaliteit van initiatieven geborgd.

De algemene toetsingskaders van dit beleidskader vormen de basis voor de beoordeling van ieder verzoek. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van een initiatief kunnen aanvullende toetsingskaders gelden.

Beleidskader raadplegen

U kunt het beleidskader woningsplitsingen, transformatie gebouwen naar wonen en andere wooninitiatieven lezen op de site overheid.nl.