Logo Gemeente Westerkwartier

Woonplannen

Woonplan per dorp

Deel je ideeën in de online vragenlijst!

We gaan aan de slag met woonplannen voor de dorpen. We doen dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. In de woonplannen komt onder meer te staan aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moet gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen.