Woonplannen

Elk dorp krijgt een woonplan. Een woonplan maken we samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

In een woonplan staat onder andere aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moet gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen.

Woonplannen nieuws

  • Bijeenkomst woonplan Oostwold op donderdag 23 mei

    De werkgroep Woon Wens Oostwold en Omgeving (WWOO), team wonen van gemeente Westerkwartier en bureau KAW zijn samen aan de slag gegaan met het concept woonplan voor Oostwold. We organiseren hiervoor een tweede bijeenkomst in de Gaveborg. U bent van harte welkom.

  • Bijeenkomst woonplan Marum

    We gaan aan de slag met het woonplan voor Marum. Daar hebben we uw hulp bij nodig. We organiseren hiervoor een bijeenkomst in het dorp.

  • Drie bouwkavels aan De Noord in Grootegast

    Op het voormalige terrein van de tennisbanen aan De Noord in Grootegast zijn drie kavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen.