De volgende ideeën en plannen zijn ingediend, in behandeling genomen en uitgevoerd. Mooie ideeën die een inspiratie kunnen zijn. 

Zie wat er mogelijk is! Heeft u ook een idee? Ga naar de pagina 'Goed idee voor uw buurt of dorp' en lees wat u moet doen om uw idee te realiseren.

Gerealiseerde ideeën

Deze ideeën en plannen zijn ingediend, in behandeling genomen en uitgevoerd.
  • Bijdrage buurt BBQ Dr. Mansholtweg Tolbert

    Voor de huur van een springkussen is een beroep gedaan op het dorpsbudget. Dit initiatief is toegekend.

  • Opknappen informatieborden Tolbert

    Bij de kerk in Tolbert staan 2 informatieborden. Eén van die borden stond scheef en beide borden waren heel smerig. De borden zijn gerepareerd en schoongemaakt.

  • Beweegtuin Marum

    In Marum is in december 2022 een beweegtuin opgeleverd. Een beweegtuin stimuleert om in beweging te zijn in de buitenlucht en om extra te bewegen.