Dichtbij inwoners staan is één van de speerpunten van de nieuwe gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente vier leefbaarheidsadviseurs en twee dorpencontactfunctionarissen aangesteld. Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

De leefbaarheidsadviseurs

De leefbaarheidsadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van verenigingen van dorpsbelangen en wijkverenigingen. Ook andere vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen met vragen over projecten en subsidies bij hen terecht. De leefbaarheidsadviseurs zijn het scharnierpunt tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie, zorgen voor de coördinatie van initiatieven in de dorpen, wijken en buurten en geven uitvoering aan de dorpsbudgetten.

Rollen en taken van de leefbaarheidsadviseurs

 • Aanspreekpunt/adviseur inwoners en collega’s (ambtelijke 1e aanspreekpunt)
 • Intermediair inwoners en collega’s (verbinder)
 • Intermediair bestuur/ambtelijke organisatie(bestuurlijke antenne)
 • Duo met dorpswethouder(bestuurlijk 1e aanspreekpunt)
 • Projectleider/regisseur dorpen
 • Adviseur dorpshuizen en plaatselijk belang 41 dorpen
 • Adviseur dorpsvisie co-creatie dorp samen met gemeente
 • Aanspreekpunt voor dorpsbudgetten 

De dorpencontactfunctionarissen

De dorpencontactfunctionarissen onderhouden het contact met dorpsbelangen en dorpshuizen, organiseren de dorpenrondes en ondersteunen de leefbaarheidsadviseurs.

De dorpencontactfunctionarissen zijn ook het eerste aanspreekpunt voor gemeentebrede activiteiten zoals bijvoorbeeld 4 en 5 mei vieringen, Koningsdag, zomerspelweken, en de intocht van Sinterklaas. 

Rollen en taken van de dorpencontactfunctionarissen

 • (Mede) organiseren dorpenrondes, dorpsschouw en (bewoners)bijeenkomsten
 • Eerste aanspreekpunt en organiseren van gemeentebrede activiteiten zoals bijvoorbeeld de 4 en 5 mei viering
 • Het onderhouden van contactgegevens van en het versturen van mailings naar de verenigingen van dorpsbelangen en de dorpshuizen
 • Afhandelen van subsidieaanvragen
 • Inhoudelijk ondersteunen van de leefbaarheidsadviseurs
 • Agendabeheer

Verdeling dorpen leefbaarheidsadviseurs en wethouders

Op het kaartje ziet u de leefbaarheidsadviseur en de dorpswethouder die bij uw dorp hoort. 

Team leefbaar
Team Leefbaar. Op de foto van links naar rechts: Rita Hulst, Jolanda Baudoin, Eltjo Smit, Niels Scholtens, Bea Mulder en Tineke Wobbes