De officiële opening van de beweegtuin vindt in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

De officiële opening van de beweegtuin vindt in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

Het dorpsbudget voor het dorp Marum is gebruikt als co-financiering voor dit mooie initiatief.

Beweegtuin Marum