Voor de huur van een springkussen is een beroep gedaan op het dorpsbudget. Dit initiatief is toegekend.

Als buurt Dr Mansholtweg is een buurt BBQ georganiseerd op drie september 2022 met als doel het versterken van de sociale contacten met de buurt. Ter verhoging van de feestvreugde is een springkussen gehuurd.