De organisatie is ingericht voor een optimale dienstverlening en het kunnen absorberen van vernieuwing. Oftewel: plat, flexibel (aangepast aan dat wat inwoners van ons vragen) en verdeeld in teams.

Tekstalternatief

Fysiek domein (Zuidhorn)

 • Team Buitendienst
 • Team Buitengebied
 • Team Duurzaamheid
 • Team Economie en erfgoed
 • Team Groen
 • Team Toezicht, controle en handhaving
 • Team Vastgoed en grondzaken
 • Team Water
 • Team Wegen, verkeer en vervoer
 • Team Wonen

Sociaal domein (Leek)

 • Team Advies en relaties
 • Team Inwonerszaken
 • Team Mens en gezin (Jeugd)
 • Team Mens en gezin (participatie)
 • Team Mens en gezin (Wmo)
 • Team Ondersteuning Mens en Gezin

Sociaal domein (Novatec)

 • Team Beschut en Detacheringen  
 • Team Ondersteuning Werk

Ondersteunend domein (Leek)

 • Team Communicatie
 • Team Welkom en ontmoeting

Ondersteunend domein (Marum)

 • Team Juridische zaken
 • Team Secretariaat en beleidsondersteuning

Ondersteunend domein (Zuidhorn)

 • Team Automatisering
 • Team Belastingen
 • Team Digitale informatie
 • Team Financiële administratie
 • Team Financiën
 • Team Gegevensbeheer
 • Team HRM
 • Team innovatie en onderzoek
 • Team Kwaliteitszorg

Bestuur (Zuidhorn)

 • Team Bestuursondersteuning
 • Team Openbare orde en veiligheid

Directie

 • Ruud Kleijnen
 • Harrie Koning
 • Melanie Jager

College van burgemeester en wethouders

 • Ard van der Tuuk
 • Bé Schollema
 • Bert Nederveen
 • Hans Haze
 • Harry Stomphorst
 • Richard Lamberst

Directie

College van burgemeester en wethouders

Lees meer over het college van B&W