Functie

Wethouder

Taken

 • Duurzaamheid 
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
 • Waterketen
 • Gaswinning en aardbevingen
 • Milieu/ afval
 • Jeugd
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Bibliotheken
 • Laaggeletterdheid
 • Leerlingenvervoer
 • Kunst en Cultuur

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

Op persoonlijke titel