Functie

Wethouder

Taken

 • Duurzaamheid 
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
 • Waterketen
 • Gaswinning en aardbevingen
 • Milieu/ afval
 • Jeugd
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Bibliotheken
 • Laaggeletterdheid
 • Leerlingenvervoer
 • Kunst en Cultuur

Dorpswethouder van:

 • Briltil
 • Noordhorn
 • Grijpskerk
 • Kommerzijl
 • Pieterzijl
 • Lettelbert
 • Midwolde
 • Oostwold
 • Tolbert

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid AB GR Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
 • Lid AB GR Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten
 • Lid Adviescommissie Jeugdhulp
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterbedrijf Groningen
 • Lid Algemene Vergadering van Afvalsturing Friesland NV
 • Lid commissie Energie VEGANN
 • Lid Stuurgroep Campus Leek
 • Lid Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen Noord Drenthe
 • Lid stuurgroep Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
 • Lid Stuurgroep Regionale Adaptatie Strategie Groningen/Drenthe (DPRA)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen
 • Lid Stuurgroep Omgevingstraject Grijpskerk Norg
 • Lid Stuurgroep Waterketen Groningen Drenthe
 • Voorzitter Stuurgroep Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Gemeenten en Onderwijs (ROGO)
 • Ambassadeur Bondgenootschap Laaggeletterdheid

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter RvT Stichting Vrijdag (onbetaald)
 • Eigenaar Plan B (betaald)
 • Voorzitter Hindrik Schollemafonds (onbetaald)
 • Bestuurslid Groningen Groeit Op (onbetaald)
 • Lid Raad van Inspiratie van Wijkmakers (onbetaald)