Functie    

Wethouder

Taken    

 • Financiën 
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud
 • Wmo
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Plattelandsbeleid, natuur en Landschap
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid AB GR Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
 • Lid Commissie Financiën Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lid AB Samenwerkingsverband P10 (grote plattelandsgemeenten)
 • Lid DB/AB GR Novatec (in liquidatie)
 • Lid DB/AB GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (in liquidatie)
 • Voorzitter Stuurgroep Westerkwartier Natuurinclusief
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Noord
 • Lid Kamer Inclusieve Arbeid
 • Lid Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier
 • Lid Platform Landschap en Natuur Groningen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktregio Groningen
 • Lid Bestuurlijk Platform Arbeidsmarkt (Werk in Zicht)

Op persoonlijke titel

 • Trainer Opleidingscentrum ChristenUnie (onbetaald)

Politieke partij  

ChristenUnie(externe link)