Functie

Wethouder

Taken

  • Woningbouw
  • Volkshuisvesting
  • Huisvesting statushouders
  • Ruimtelijke ordening¬†
  • Landbouw

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

Op persoonlijke titel