Functie

Wethouder

Taken

  • Beheer openbare ruimte
  • Vergunningen
  • Toezicht en Handhaving
  • Infrastructuur en verkeer
  • Sport, inclusief sportvastgoed
  • Gezondheid
  • Publiek vervoer

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

Op persoonlijke titel