Functie    

Burgemeester

Taken

 • Wettelijke taken
 • Algemene beleidscoördinatie
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • ICT/digitalisering/privacy
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Lobby en positionering
 • Internationaal (zustergemeenten)
 • Communicatie

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Voorzitter Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg
 • Penningmeester Veiligheidsregio Groningen
 • Lid DB Eems Dollard Regio
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen
 • Secretaris Menno Jeltema Stichting
 • Ambassadeur Gemeenten4GlobalGoals
 • Vice-president Association of European Border Regions (AEBR)

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter Bestuur Stichting Het Houten Huis (theater) (onbetaald)
 • Lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen en Trendburo Drenthe (€225,-- per vergadering)