Pagina opties

Groter

Gemeenteraad

Maak kennis met de gemeenteraad van Westerkwartier. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Westerkwartier. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

Wie zit er in de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van het Westerkwartier bestaat uit 33 raadsleden. De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester en ondersteund door de griffier.

Wie zit er in de raad

Agenda's en stukken

Agenda's en stukken van vergaderingen en bijeenkomsten, verslagen, besluitenlijsten en livestreams.

Agenda en stukken

Webcast (live meekijken)

De gemeenteraad van het Westerkwartier geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc, tablet of telefoon (live) mee te kijken tijdens de raadsvergadering via een zogenaamde webcast. 

Live meekijken

Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Hoe doet de gemeenteraad dat precies?

Hoe werkt de raad?

Rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamer is bedoeld als instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

In contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad wil dicht bij de inwoners van het Westerkwartier staan. Bekijk hoe u in contact kan komen met de raad en de raad in contact probeert te komen met u.

Contact met de raad

Vooruitkijkspiegel

Het zijn turbulente tijden. Complexe vraagstukken en crises wisselen elkaar in hoog tempo af. Voor het gemeentebestuur van Westerkwartier is het aanleiding om vooruit te kijken. In vier mini-symposia, vanuit de raadszaal in Zuidhorn, worden belangrijke maatschappelijke vraagstukken behandeld. Inwoners zijn van harte welkom om mee te praten. Samen delen we ervaringen, ideeën en inspiratie. Samen maken we Westerkwartier klaar voor de toekomst.

Naar de vooruitkijkspiegel