De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt de Rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad. De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.