De gemeenteraad heeft zijn eigen onafhankelijke ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. Bij de raadsgriffie werken vijf mensen onder leiding van de raadsgriffier.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn rol als voorzitter van deze vergadering. De raadsgriffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en zorgt voor een goed verloop ervan.

De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • Raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten organiseren en voorbereiden
  • Informatie beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners: agenda's, stukken en live-uitzendingen
  • Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente
  • De gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren
  • Inwoners helpen als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • De rekenkamer ondersteunen
  • Communicatie verzorgen over het werk van de gemeenteraad

Contact met de griffie

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie.