De gemeenteraad is er voor en door inwoners van de gemeente Westerkwartier. Vandaar dat de gemeenteraad dichtbij de inwoners wil staan en betrokken wil zijn. Om betrokken te kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat er speelt, hiervoor moet je informatie ophalen uit de samenleving. Onder andere om die reden zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de raad.

Mail een raadslid

Raadsleden blijven graag op de hoogte van wat er in de gemeente speelt. Heeft u ook een zorg, opmerking of onderwerp dat u graag onder de aandacht wil brengen van de raad? Dan kunt u deze sturen naar griffie@westerkwartier.nl of via de post naar:

  • Gemeente Westerkwartier
    T.a.v. de Griffie
    Postbus 100
    9350 AC Leek

Belangrijke informatie vooraf

In verband met privacywetgeving mogen wij geen persoonsgegevens digitaal publiceren, daarom is het belangrijk dat u uw brief in twee varianten aanlevert; één met uw persoonsgegevens (Naam, adres, woonplaats en indien van toepassing: KvK-nummer) en één zonder uw persoonsgegevens.

De variant met persoonsgegevens is bedoeld voor de raadsleden, zij hebben vertrouwelijk inzage in de stukken. De variant zonder persoonsgegevens komt op de Lijst van In gekomen Stukken, die is openbaar. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens niet zomaar op straat te komen liggen, maar is de gemeenteraad ook transparant.

Wat gebeurt er met uw brief?

Uw brief komt binnen bij de griffie, deze afdeling ondersteunt de gemeenteraad in het werk wat zij doet. De griffie plaatst de brief zonder persoonsgegevens op de Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering. De raad beslist vervolgens wat er met uw brief gebeurt:

  • Bespreken in de gemeenteraad
  • Het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken de brief af te handelen
  • Ter kennisgeving aannemen

U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen. De persoonlijke mailadressen van de raadsleden.

Spreek mee of in tijdens een raadsvergadering of raadsoverleg

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat zij daarover een beslissing neemt. Daarom kent de gemeenteraad het spreekrecht. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op het programma staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Om in te spreken of mee te spreken kunt u contact opnemen met de griffie. Zij kijken met u of er een geschikte vergadering is.

Nodig de raad uit om langs te komen

Raadsleden en de gemeenteraad in zijn geheel trekken regelmatig het Westerkwartier in. Daarom is de raad benieuwd wanneer u raadsleden iets wilt laten zien waar u politieke aandacht voor wilt of waar u trots op bent. Ook kunt u raadsleden uitnodigen om hen bij te praten over de stand van zaken rondom een onderwerp. Wilt u de hele raad uitnodigen dan kunt u contact opnemen met de griffie.

Dien een burgerinitiatief in

U kunt als inwoner uw eigen voorstel ‘agenderen’, ofwel op de agenda van de gemeenteraad krijgen. De gemeenteraadsleden nemen dan tijdens de gemeenteraadsvergadering een standpunt in over uw voorstel. Hoe een burgerinitiatief precies werkt vindt u in de verordening op het burgerinitiatief. Ook kunt u contact opnemen met de griffie.

Op de hoogte blijven van de raad

De raad houdt belangstellenden graag op de hoogte over wat zij doet. De gemeenteraad is het makkelijkst te volgen via haar raadsinformatiesysteem. In het raadsinformatiesysteem vindt u agenda, verslagen en een livestream van de raadsvergadering. Ook heeft de gemeenteraad een eigen twitter account.

Hulp en contact

Tel: 14 0594
E-Mail: griffie@westerkwartier.nl

Bezoekadres griffie

Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn