“Als je voor een dubbeltje geboren bent”

De titel van de bijeenkomst: Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, een bekend gezegde. Louis Davids, een van de grote Nederlandse kleinkunstenaars zegt in een bekend refrein: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje”. Het gaat dan over armoede, kun je uit de armoede komen, als je in een arm gezin geboren wordt? Wat moet er gebeuren om een kwartje te worden?

Op de website van het programma van arm naar beter (www.vanarmnaarbeter.nl(externe link)) staan de volgende cijfers over armoede:

 • Meer dan 2000 Westerkwartierders leeft in armoede;
 • In Nederland zijn dat meer dan 600.000 inwoners.
 • Zo’n 1000 organisaties in ons land willen arme mensen helpen. Daarvan zijn er ongeveer 60 in onze gemeente actief;
 • De gemeenteraad van Westerkwartier heeft een aantal keren gesproken over armoede. Bijvoorbeeld over inzet, verantwoordelijkheid, samenwerking en preventie.
 • Oorzaken van armoede zijn tijdens gesprekken in de gemeenteraad eigenlijk niet aan de orde gekomen.

Het gesprek over armoede en oorzaken is belangrijk. Daarom staan die onderwerpen centraal tijdens de Vooruitkijkspiegel op 21 juni a.s, die geleid wordt door Peter Vegter. Vanuit het gesprek over oorzaken van armoede willen we ook komen tot een vertaling naar gerichte acties en willen we de effecten van huidige maatregelen verbeteren.

Het gesprek

Organisaties die zich in Westerkwartier met armoede bezighouden, zijn uitgenodigd om hun vragen, gedachten en gevoelens naar voren te brengen. Die verbinden we met de kennis en ervaring van twee vooraanstaande inleiders: Dirk Strijker en Sanne Visser.

De inleiders

Dirk Strijker

Mini-biografie

Dirk Strijker (1953) was tot 2019 bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is opgeleid als econoom en deed, alleen en samen met anderen veel onderzoek naar de ontwikkeling van het moderne platteland, met bijzondere aandacht voor de niet-agrarische aspecten ervan. Daarbij is ongelijkheid en armoede een speerpunt. Ook na zijn pensionering is hij nog actief bij dat onderwerp betrokken, via artikelen, lezingen, EU-onderzoeksprojecten en als begeleider van onderzoeksprojecten die betrekking hebben op het platteland.

Sanne Visser

Sanne Visser is onderzoeker (postdoc) bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en projectleider van het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. In dit onderzoek verdiept ze zich in de beleving van families die langdurig met weinig geld leven. Ze is demograaf en onderwijskundige. In 2016 promoveerde Visser op etnografisch onderzoek naar de leefstijl van families in Oost- Groningen. De invloed van familieleden op elkaar en hun omgeving loopt als een rode draad door haar werk.

Onderzoek

Eind 2017 zijn de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen) en de Tinten Welzijnsgroep bezig gegaan met onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de zorg, welzijn en wonen. Deze Alliantie wil de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën verbeteren. De eerste fase van het onderzoek heeft ervaringen, ontstaan en vererving van armoede in beeld gebracht. Ook heeft het inzicht opgeleverd in de manier waarop gezinnen zelf proberen uit armoede te komen. Dit heeft bijgedragen aan gerichte acties tegen generatiearmoede in verschillende gemeenten in de Veenkoloniën. In de tweede fase richten de onderzoekers zich vooral op het verbeteren van het effect van maatregelen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen families in armoede. Er wordt onder meer onderzocht hoe burgerinitiatieven kunnen worden ingezet om mensen in beeld te brengen bij betrokken instanties. (bron: www.rug.nl(externe link))

21 juni

Het onderzoek wordt in de Veenkoloniën uitgevoerd. De omvang van en opgave bij armoede verschillen per regio en gemeente. Wat kan de gemeente Westerkwartier van dit onderzoek leren? Waar liggen de overeenkomsten in opgave, samenwerkingsverbanden en maatregelen? Hoe kan een geboren dubbeltje een kwartje worden? Maandagavond 21 juni presenteren de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen het door hen uitgevoerde onderzoek en de (voorlopige) resultaten. Zij gaan in gesprek met de gemeenteraad, betrokken organisaties en belangstellende inwoners.

De Vooruitkijkspiegel

De gemeenteraad van Westerkwartier wil verder kijken dan de agenda van de maand. De raad wil nadenken over wat de toekomst brengt voor de inwoners. Met het vermoeden van die toekomst willen de raadsleden bepalen wat de gemeente te doen staat.

Dat nadenken gebeurt op enkele denk- en gespreksavonden met als titel “De Vooruitkijkspiegel”. Het moet gaan over “morgen”, maar dan meer over “overmorgen” dan direct over de volgende maand of het komend jaar.

Deskundigen van buiten verzorgen inleidingen en gaan het gesprek aan. Zo kunnen we onze kijk op onze toekomst verrijken.

De beeldspraak “De Vooruitkijkspiegel” gebruikt de gemeenteraad niet voor niets. Volgens aanprijzingen van de desbetreffende leveranciers is een vooruitkijkspiegel ideaal voor truckchauffeurs die lading vóór zich hebben, die hen het zicht belemmert. Een vooruitkijkspiegel laat de bestuurder òm de lading heen te kijken en toch vooruit te zien. Zo worden veel schades en ongelukken voorkomen. Overigens, de vooruitkijkspiegel blijft een spiegel: als je er goed voor gaat zitten, ben je ook zelf te zien.

De eerste avond ging over Corona in de Vooruitkijkspiegel, de tweede had als themaDe vergeten lockdown (stikstof en PFAS), de derde Als je afval geld oplevert” (naar een kringloopsamenleving), de vierde “Westerkwartier, waarheen ruimte, rust en reuring?”. De avond “Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje” van 21 juni a.s. is de vijfde avond van de Vooruitkijkspiegel.

Het programma

 • 19.30 Welkom door burgemeester Ard van der Tuuk
 • 19.35 Introductie door gespreksleider Peter Vegter
 • 19.40 Vier pitches organisaties: uitdagingen voor Westerkwartier
 • 19.50 Inleiding door Dirk Strijker
 • 20.05 Inleiding door Sanne Visser
 • 20.40 Pauze
 • 20.50 Reactie organisaties
 • 21.00 Gesprek over reacties, vragen en opmerkingen Ca. 21.50 afsluiting

Achtergrondinformatie:

Bekijk de video’s over het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën (Dit is de volledige playlist. De video’s zijn ook individueel te bekijken.)