WOZ-beschikking

Elk jaar stelt de gemeente Westerkwartier de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) vast. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking.

De gemeente maakt de WOZ-waarde bekend op het aanslagbiljet waarmee ook bijvoorbeeld de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd. Deze beschikking bevat in ieder geval een naam en adres van de ontvanger, een datum en een aanduiding (adres) van de woning of het bedrijfspand. Natuurlijk bevat de beschikking ook de WOZ-waarde, de waardepeildatum en het kalenderjaar waarvoor deze WOZ-waarde geldt.

Diegene die op 1 januari eigenaar was van een woning, pand of perceel krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente Westerkwartier gebruikt hiervoor de gegevens van het Kadaster. Bent u op 1 januari gebruiker van een bedrijfspand? Ook dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij bedrijfspanden geeft de eigenaar door wie het pand in gebruik heeft. Er kan maar één persoon aangewezen worden als eigenaar of gebruiker. Wanneer er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wijst de gemeente één van hen aan als belanghebbende.

Over de dagtekening

De dagtekening is de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. Deze datum is van belang als u bezwaar wilt maken, want de bezwaartermijn van zes weken begint op die datum.

Over de waardepeildatum

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2023 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2022. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

Zowel eigenaren als gebruikers, bijvoorbeeld huurders, van een woning of bedrijfspand ontvangen een WOZ-beschikking. Zij hebben belang bij de beschikking, want diverse belastingen zijn op de WOZ-waarde gebaseerd. In sommige gevallen wordt de hoogte van de (maximaal redelijke) huur (mede) op basis van de WOZ-waarde bepaald. 

Niet alle eigenaren krijgen automatisch de nieuwe WOZ-waarde. Wanneer een woning of bedrijfspand in eigendom is van meerdere eigenaren, hoeft de gemeente maar aan één van hen de WOZ-waarde bekend te maken. Dezelfde belanghebbende zal bijvoorbeeld ook de aanslag voor de OZB krijgen.

Verhuizing of overlijden

Indien u in de loop van het jaar eigenaar bent geworden, kunt u een beschikking op verzoek vragen. Binnen 8 weken krijgt u dan een nieuwe beschikking toegezonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.