Alle dorpen krijgen een woonplan. Hieronder leest u waarom en hoe we een woonplan maken. U vindt hieronder ook de concept woonplannen per dorp die klaar zijn. 

Hoeveel woningen bijbouwen?

Gemeenten, provincies en Rijk werken samen om 21.370 woningen in de regio Groningen-Assen tot en met 2030 te bouwen. De gemeente Westerkwartier tekende hiervoor de Woondeal Regio Groningen-Assen. In de Woondeal staat dat de gemeente  170-240 nieuwe woningen per jaar moet bijbouwen in de periode van 2022 tot en met 2030. Zodat we voor betaalbare woningen zorgen en voor specifieke doelgroepen bouwen waaronder ouderen. Het college vindt het bouwen van voldoende en betaalbare woningen belangrijk. Het plan is dan ook de eerste jaren te versnellen naar 400 woningen per jaar. Dit om het tekort aan woningen in te lopen.

Planning van de woonplannen

Om deze taak uit te voeren, maken we woonplannen per dorp. Op deze pagina vindt u de informatie over de woonplannen. In 2022 zijn we gestart met de volgende dorpen:

 • Aduard
 • Boerakker
 • De Wilp
 • Grijpskerk
 • Leek/Tolbert
 • Zuidhorn/Briltil
 • Oldehove
 • Oostwold

In 2024 zijn we gestart met de volgende dorpen:

 • Ezinge
 • Grootegast
 • Marum
 • Noordhorn
 • Oldekerk/Niekerk
 • Zevenhuizen

Dorpen zelf aan de slag met het woonplan

Daarnaast kunnen dorpen in samenspraak met de gemeente zelf aan het werk met een woonplan door onze handleiding te gebruiken. Hier lopen gesprekken over met de volgende dorpen: Kornhorn, Lauwerzijl en Nuis/Niebert. Voor de andere dorpen is nog geen planning bekend.

De handleiding is verkrijgbaar via woonplannenperdorp@westerkwartier.nl

Hoe ontstaat een woonplan?

Het maken van een woonplan doen we vanuit onze Woonvisie 2020-2025 en het Woningmarktonderzoek 2020 tot en met 2029. Ook hielden we in 2021 een online enquête (Maptionnaire) onder alle inwoners van de gemeente Westerkwartier. De resultaten zijn in  aanvulling op de al bekende informatie en bespreken we met het dorp. Hierbij zijn de verschillende vakspecialisten van de gemeente betrokken. En ook woningbouwcorporatie Wold & Waard, het Huurdersplatform Westerkwartier en de dorpsverenigingen. Als het college instemt met het concept woonplan, presenteren we het plan in het dorp. Daarna hebben bewoners vier weken tijd om te reageren op het plan. Daarna beoordelen we alle reacties en eventueel passen we het concept woonplan daarop aan. Het definitieve woonplan leggen we dan voor aan het college. Als zij het plan goedkeuren maken we het bekend aan de gemeenteraad.

Meer informatie?

Alle documenten en stand van zaken kunt u bij het kopje van het betreffende dorp vinden. Soms zit er voorkeursrecht op een locatie. Lees daarover meer op de pagina met informatie van de vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Voor vragen over de woonplannen kunt u terecht bij Marjolein van Schoonhoven via woonplannenperdorp@westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.