Om de woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente een aantal percelen in Zuidhorn en Tolbert aangewezen voor de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent, dat wanneer de eigenaar het perceel wil verkopen, dit als eerste te koop wordt aangeboden aan de gemeente. Het geldt voor de gronden in het gebied aan de Tolbertervaart-Noord in Tolbert. En ook voor de gronden in het gebied Oostergast-Oost in Zuidhorn. De gemeente heeft de grondeigenaren hierover geïnformeerd. 

Wat is de Wet voorkeursrecht gemeenten?

Alleen als u zelf uw perceel wilt verkopen of overdragen is het voorkeursrecht van belang. Wilt u uw perceel verkopen of het eigendom overdragen (vervreemding) en is de Wet voorkeursrecht gemeenten op het perceel toegepast? Dan doet u dat door dit perceel eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Een uitzondering hierop is wanneer één van de in de Wet voorkeursrecht gemeenten genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Deze uitzonderingsgronden kunt u vinden in de wettenbank(externe link).

De percelen die zijn aangewezen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten

De percelen die zijn aangewezen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, zijn gronden in het gebied aan de Tolbertervaart-Noord in Tolbert en gronden in het gebied Oostergast-Oost in Zuidhorn. Deze percelen zijn in het besluit van burgemeester & wethouders van 19 september 2023 voorlopig aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het besluit houdt ook een voorstel aan  de gemeenteraad in met vergaderdatum 13 december 2023. Zie ook de bijlagen hieronder met uitgebreide beschrijving.

Wat gebeurt er als u wilt verkopen of het eigendom wilt overdragen?

Alle grondeigenaren hebben bericht gehad over de vestiging van het voorkeursrecht. Lees meer over de informatieavond Wet voorkeursrecht gemeenten van 28 september 2023 in de documenten hieronder. Daar vind u een presentatie en het verslag van de informatieavond. Ook vindt u hier de besluiten die u kunt downloaden. Kijk voor de processtappen voorkeursrecht op Voorkeursrecht van de gemeente | Gemeente Westerkwartier.

Heeft u vragen over het voorkeursrecht of over de verkoop van uw grond of pand? Dan kunt u contact opnemen met het team Vastgoed en Grondzaken via grondzaken@westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.

Heeft u vragen over de woonplannen of het Masterplan Keek op Tolbert en Leek? Dan kunt u contact opnemen met het team Wonen via woonplannenperdorp@westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.

Documenten Wet voorkeursrecht gemeenten