Iedereen wil prettig wonen. Kleine ergernissen zoals afval in het trappenhuis, fout parkeren, recht van overpad of geluidsoverlast kunnen leiden tot ruzie, overlast en onbegrip. Een gesprek met buren leidt niet altijd tot een oplossing.

Buurtbemiddeling: als u er met uw buren zelf niet uitkomt.

Soms lopen conflicten uit de hand. Dan is het vaak prettig om hulp in te schakelen.

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel. Een gesprek in aanwezigheid van bemiddelaars vindt plaats op neutraal terrein, zoals een buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis en succesvol. Bijna 70% van de conflicten tussen buren wordt opgelost.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddeling is maatwerk. We kijken altijd samen met u naar de te nemen stappen en mogelijkheden. Daarmee houden we rekening met uw privacy en bewaren we waar nodig geheimhouding. U kunt er dus vanuit gaan dat er niets gebeurt zonder uw toestemming.

 • Neem contact met ons op en leg uit wat er aan de hand is.
 • We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis.
 • In een gesprek met uw buren (indien dit mogelijk is) horen we de andere kant van het verhaal.
 • Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale plek. Onze bemiddelaars zorgen ervoor dat de ontmoeting goed verloopt en dat er duidelijke afspraken komen.
 • Na enkele weken nemen we contact met u op om te vragen of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wanneer kan Buurtbemiddeling niet worden ingeschakeld?

Iedereen die een conflict met zijn buren of buurtgenoten wil oplossen kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Ook instanties zoals woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk kunnen een beroep op ons doen.

Helaas kunnen we u niet helpen bij:

 • Conflicten waarbij ernstige verslavingsproblemen een rol spelen.
 • Conflicten waar geweld aan te pas komt.
 • Conflicten waarin duidelijk psychiatrische problematiek naar boven komt.
 • Een lopende rechtsprocedure.
 • Conflicten binnen de relatie of familie.
 • Conflicten tussen huurder en verhuurder.

Meer informatie

Buurtbemiddeling wordt inmiddels al in ongeveer 300 gemeenten ingezet om conflicten op te lossen.

Voor algemene informatie kunt u kijken op de website problemenmetjeburen.

Vragen? Wij helpen u graag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Of kijk op de site van WerkPro voor meer informatie.

Resultaten 2022

De cijfers van Buurtbemiddeling Westerkwartier in 2022.

 • 70 aangemelde zaken, waarvan de meeste uit de grotere dorpskernen
 • 11 buurtbemiddelaars
 • 69% van de aanmeldingen is opgelost, 39% nog niet

Top 3 van de klachten

 1. Geluidsoverlast (33%)
 2. Tuin/buitenproblemen (29%)
 3. Pesten/treiteren (23%

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.