WhatsApp groepen zijn een goed middel om bij te dragen aan een leefbare en veilige buurt. Buurtbewoners die lid zijn van een WhatsApp groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden. Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst 112 en informeert daarna de buren via de groep.

Ook in de gemeente Westerkwartier zijn in verschillende wijken en buurten WhatsApp groepen actief en zijn buurtpreventie WhatsApp borden geplaatst.

WhatsApp buurtpreventie borden aanvragen

Meer Informatie

WhatsApp groepen

WhatsApp buurtpreventie borden

Als u in uw buurt of straat WhatsApp buurtpreventie borden wilt, dan is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Om wildgroei van borden tegen te gaan, dient u vervolgens bij de gemeente een verzoek via een digitaal aanvraagformulier van de gemeente. De gemeente geeft u toestemming indien het verzoek aan 4 voorwaarden voldoet:

  • Het verzoek wordt ingediend voor de gehele wijk;
  • Bij het verzoek wordt een overzichtskaart van de wijk aangeleverd waarop de borden zijn ingetekend;
  • De borden bij de invalswegen van de wijk staan ingetekend;

Bestellen en het plaatsen van WhatsApp borden

  • De gemeente bestelt de borden zodat er zoveel als mogelijk dezelfde borden worden gebruikt. De bekendheid van WhatsApp groepen wordt op deze manier vergroot.
  • De gemeente neemt contact met u op om de borden op een bepaald moment te plaatsen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.