In de centra van Leek en Zuidhorn zijn op verzoek van de lokale ondernemersverenigingen ondernemersfondsen opgericht. Deze ondernemersfondsen worden gevoed met reclamebelasting. Voor de heffing van de reclamebelasting is door de gemeenteraad een verordening vastgesteld.

Op basis van deze verordening wordt belasting geheven op panden in het heffingsgebied met gevelreclame. De opbrengst van de reclamebelasting wordt gestort in de ondernemersfondsen van Leek en Zuidhorn. Het ondernemersfonds van Leek wordt beheerd door de Stichting Promotie Platform Leek. Het ondernemersfonds van Zuidhorn wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn. Met de ondernemersfondsen worden allerlei zaken en activiteiten gefinancierd die ten goede komen aan de betreffende centra. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen en activiteiten, maar ook om feestverlichting en bloembakken in het centrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
centrumfonds@leukleek.nl en info@zakenkringzuidhorn.nl.