Het Westerkwartier zoekt altijd naar de beste producten en diensten, rekening houdend met maatschappelijke en politieke wensen.

Het Westerkwartier zoekt altijd naar de beste producten en diensten, rekening houdend met maatschappelijke en politieke wensen.

Inkoopvoorwaarden

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeenten.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bedoeld voor de burgemeester en wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheersmatig,  controlematig) te maken hebben met inkopen en aanbestedingen. Tevens zorgt het beleid er in belangrijke mate voor dat ook derden op de hoogte zijn van de eenduidige en transparante kaders, doelstellingen, uitgangspunten en procedures die de gemeente bij het inkopen hanteert.

De opgenomen kaders, doelstellingen, uitgangspunten in dit inkoop-en aanbestedingsbeleid zijn algemeen bindend voor de gemeente. Het Inkoopbureau fungeert hierbij als expertisecentrum. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid streeft de gemeente er naar een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever te zijn.

Inkoop actieplan

Lijst van( beoogde) inkooptrajecten.

Opdrachten van gemeente Westerkwartier

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten in de markt:

  • Op Tenderned.nl vindt u aankondigingen van opdrachten of aanbestedingen van de gemeente Westerkwartier.

Hulp bij aanbesteden

Heeft u nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen van de overheid? Op Ondernemersplein.nl vindt u een handig stappenplan.