Het Westerkwartier zoekt altijd naar de beste producten en diensten, rekening houdend met maatschappelijke en politieke wensen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bedoeld voor de burgemeester en wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheersmatig,  controlematig) te maken hebben met inkopen en aanbestedingen. Tevens zorgt het beleid er in belangrijke mate voor dat ook derden op de hoogte zijn van de eenduidige en transparante kaders, doelstellingen, uitgangspunten en procedures die de gemeente bij het inkopen hanteert.

De opgenomen kaders, doelstellingen, uitgangspunten in dit inkoop-en aanbestedingsbeleid zijn algemeen bindend voor de gemeente. Het Inkoopbureau fungeert hierbij als expertisecentrum. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid streeft de gemeente er naar een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever te zijn.

Opdrachten van gemeente Westerkwartier

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten in de markt:

Hulp bij aanbesteden

Heeft u nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen van de overheid? Op Ondernemersplein.nl(externe link) vindt u een handig stappenplan.

Inkoopactieplan 2022 gemeente Westerkwartier

Inkoopactieplan 2022 gemeente Westerkwartier

Onderwerp

Verwachte procedure

1. WMO ouderen (niet op herstel gericht)

Europees/SAS (loopt al)

2. WMO en Jeugd

Europees/open house

3. Levering ict-hardware

Europees (loopt al)

4. Inhuur t/m schaal 8 Fysiek domein

Europees

5. Schuldhulpverlening

Mog. Subsidie

6. Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Europees/SAS

7. Verduurzaming Zwemkasteel Nienoord

Europees

8. Boomonderhoud

 

9. Bedrijfswagens

Minicompetitie raamcontract Groningen

10. Vrachtwagen

Europees

11. Voertuig voor off road

 

12. Personenauto

 

13. Tractor

MV

14. Walkers maaiers/handgereedschappen/elektrisch

MV

15. Gazonmaaiers

Europees

16. Schaftwagens

 

17. Zoutstrooiers

Europees

18. Software P-wet, jeugd en WMO

 

19. Software vastgoed & grond

 

20. Software VTH

Europees (Loopt al)

21. Software BOR

 

22. Haagknippen

MV

23. Renovatie kunstgrasveld Oostwold

MV

24. Renovatie sportvelden Boerakker

MV

25. Inspectie en reparatie speeltoestellen

 

26. Nieuwe gemeentewerf incl. Novatec

Europees

27. Adviseur bouw Nieuwe gemeentewerf

MV

28. Opvang zwerfdieren

 

29. Arbodienst

Europees

30. CAR-verzekering

MV

40. Schonen sloten en maaien bermen buiten de kom

Europees

41. Rioolwerk Ezinge van Giffenstraat e.o.

MV

42. Rioolwerk Garnwerd Bl de Blecourtstraat e.o.

MV

43. Rioolwerk Grijpskerk Fazant e.o.

MV

44. Rioolwerk Grijpskerk Locatie Vogelzang e.o.

MV

45. Rioolwerk Kornhorn Klaverweide e.o.

MV

46. Rioolwerk Grootegast Hazelaarsstraat e.o.

MV

47. Rioolwerk Grootegast Industrieweg e.o.

 

48. Rioolwerk Tolbert Waterman e.o.

MV

49. Baggerwerk 2022

MV

50. Diverse losse klussen

 

51. Relining 2022

Europees

52. Reiniging en inspectie riolen

Europees

53. Vervanging/renovatie gemalen

 

54. Onderzoek warmtenet Leek/Tolbert

 

55. Onderzoek mogelijkheden TEO van Starkenborghkanaal

 

56. Vervolg onderzoek warmtenet bij nieuwe persleiding

 

57. Procesbegeleiding en realisatie zonnecarport Nienoord

MV

58. Opschaling zonnecarport-methodiek

 

59. Noodreparatie dak Feitsweg 4

 

60. Iveco Clixtar

MV

61. VW Caddy

 

62. Mercedes Sprinter

MV

63. Renault Master

 

64. BHV opleiding en hulpmiddelen

 

65. Meubilair

 

66. Assistentie in groeiseizoen (volledige ploegen)

 

67. Onderzoek- en adviesbureaus (grond, flora & fauna, asbest, etc.)

 

Opmerking:

  • De hierboven genoemde inkooptrajectenlijst is tot stand gekomen door een inventarisatie bij de gemeentelijke teams. Over sommige dient nog besluitvorming plaats te vinden.
  • Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend te worden. Wellicht dat enkele doorgeschoven worden naar een volgend jaar of zelfs niet of op andere wijze worden uitgevoerd.
  • De lijst is bedoeld om een indicatie te geven van de mogelijke inkooptrajecten en bedrijven de mogelijkheid te bieden om alvast hun belangstelling kenbaar te maken bij de gemeente. U kunt dit doen middels een mail naar bureauinkoop@westerkwartier.nl te sturen. In de mail dient duidelijk naam, adres, contactpersoon, contactgegevens en opgave belangstelling voor inkooptraject aan te worden gegeven eventueel aangevuld met uw bedrijfsprofiel e.a. kenmerken.
  • Het opgeven van uw belangstelling is geen garantie dat u ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd. Wel zal hiermee zoveel als mogelijk en binnen de geldende wet- en regelgeving, inkoopbeleid, etc. rekening worden gehouden.