Het Westerkwartier zoekt altijd naar de beste producten en diensten, rekening houdend met maatschappelijke en politieke wensen. Op deze pagina leest u hoe u zaken kunt doen met de gemeente.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bedoeld voor de burgemeester en wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheersmatig,  controlematig) te maken hebben met inkopen en aanbestedingen. Tevens zorgt het beleid er in belangrijke mate voor dat ook derden op de hoogte zijn van de eenduidige en transparante kaders, doelstellingen, uitgangspunten en procedures die de gemeente bij het inkopen hanteert.

De opgenomen kaders, doelstellingen, uitgangspunten in dit inkoop-en aanbestedingsbeleid zijn algemeen bindend voor de gemeente. Het Inkoopbureau fungeert hierbij als expertisecentrum. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid streeft de gemeente er naar een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever te zijn.

Opdrachten van gemeente Westerkwartier

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten in de markt:

Hulp bij aanbesteden

Heeft u nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen van de overheid? Op Ondernemersplein.nl(externe link) vindt u een handig stappenplan.

Inkoopactieplan 2023 gemeente Westerkwartier

Inkoopactieplan 2023
OnderwerpenVerwachte procedure
Inkoop bomen (project en beheer)meerv.onderhands
stobbefreesenkelvoudig
BR maken Oostergast Fase 2Dameerv.onderhands
BR Tussen de Gastenmeerv.onderhands
Verleggen De Nieuwe Gastenkelvoudig
Fietspad Pieterzijl-Munnekezijlmeerv.onderhands
BR De Til Zevenhuizenenkelvoudig
BR Poort 3 Marummeerv.onderhands
Grootegast - Roblespark Fase 2A Lingnelaan WRMmeerv.onderhands
Grootegast - Roblespark K.B. Dijkstralaan WRMmeerv.onderhands
Marum - Alberdaheerd II, WRMmeerv.onderhands
Olderkerk - WRM 4 woningenenkelvoudig
renovatie toplaag veld 3 Grijpskerkenkelvoudig onderhands
renovatie toplaag trainingsveld zevenhuizenenkelvoudig onderhands
renovatie toplaag tennisbaan Oldehoveonderhands
renovatie toplaag voetbalveld Ezingeenkelvoudig onderhands
herinrichting centrumweg meerv.onderhands
Uitbreiding en herstructurering woonwagenpark Bossingelmeerv.onderhands
wrm Oostindie- de Hovenmeerv.onderhands
tijdelijke herinrichting de Schansmeerv.onderhands
bedrijventerrein Leeksterveld, fase 2meerv.onderhands
uitvoeringsplan verkeersvisieenkelvoudig
vervolg uitvoeringsplan verkeervisieenkelvoudig
schoolomgevingen aanpassen- vormgeving maar ook besteksvoorbereidingmeerv.onderhands
Vervangen div bruggenmeerv.onderhands
Schilderen div Kunstwerkenmeerv.onderhands
Betonreparatieenkelvoudig
Betoninspectieenkelvoudig
Groot onderhoud div Kunstwerkenenkelvoudig
Hertsel Wind/waterlijnenkelvoudig
Antislip div brugdekkenenkelvoudig
OMOP Bestek Asfaltonderhoudmeerv.onderhands
OMOP Bestek Elementenonderhoudmeerv.onderhands
Onderhoud belijning/figuratie vm. Leek en vm. Zuidhornmeerv.onderhands
Groot onderhoud Allersmaweg en Middagsterwegmeerv.onderhands
Groot onderhoud Jonkersvaartmeerv.onderhands
Groot onderhoud fietspaden Leidijkmeerv.onderhands
Groot onderhoud Munnekewegmeerv.onderhands
Groot onderhoud Oostumerwegmeerv.onderhands
Groot onderhoud v. Starkenborghkanaal NZ en Spanjaardsdijk Noordmeerv.onderhands
Groot onderhoud Westerdijkenkelvoudig
Groot onderhoud Hoofdstraat Niezijlenkelvoudig
Relining riolenmeerv.onderhands
Aanleg en vervanging riool Akkermanstraat de Wilpmeerv.onderhands
Aanleg regenwaterriool Kastanjelaanmeerv.onderhands
Aanleg en vervanging riool centrum Ezingemeerv.onderhands
Aanleg regenwaterriool Kerkplein 6 Grijpskerkenkelvoudig
Vervanging riool Nic. Grijpstraat Grijpskerkenkelvoudig
Aanleg regenwateriool Fazant e.o. te Grijpskerkmeerv.onderhands
Aanleg rioolstreng Gron. Straatweg Grijpskerkenkelvoudig
Aanleg regenwaterriool Hazelaarstraat eo Grootegastmeerv.onderhands
Aanleg regenwateriool Grootegast nog niet bekendmeerv.onderhands
Aanleg regenwaterriool industrieterrein Grootegastenkelvoudig
Afkoppelen kolken ca. regenwater Watermuldersweg te Leekenkelvoudig
Klimaatadaptieve maatregen centrum Marummeerv.onderhands
Afkoppelen kolken ca. regenwater de Weide te Marumenkelvoudig
Afkoppelen kolken ca. regenwater waterman te Tolbertmeerv.onderhands
Vervangen rioolstreng de Bongerd te Zuidhornenkelvoudig
vervangen rrioolstreng Sav. de Lohmanstraat te Zuidhornenkelvoudig
Baggerwerk 2023meerv.onderhands
Vervanging diverse civiele kunstwerkenmeerv.onderhands
slootschonen bubekoEuropees
GBI beheer openbare ruimten software onderhoud en dienstverleningEuropees
Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) Westerkwartier (exclusief Novatec)Europees
CARmeerv.onderhands
Beheer Openbare RuimteEuropees
CyclomediaEuropees
Pink systemenAl aanbesteed
BRS en BySpymeerv.onderhands
trapliftenEuropees
Technische Pentest ICT omgevingenkelvoudig
bedrijventerreinenvisiemeerv.onderhands
Bestemmingsplan de Poort 2meerv.onderhands
Energiecoaches 2023nvt
oud papier en karton verenigingennvt
glasbollenmeerv.onderhands
nieuwe milieustraatIn onderzoek
Woonlastenonderzoekmeerv.onderhands
Nader Ecologisch onderzoekenkelvoudig
Bestemmingsplan Centrum Zuidhornenkelvoudig
Ontwerp Centrumvisie Zuidhornenkelvoudig
Uitvoering Centrumvisie Zuidhornmeerv.onderhands
Woonplannenmeerv.onderhands
Kopieer papier A4, NIC VeilingEuropees
Drukwerkmeerv.onderhands
Service-overeenkomst sanitaire hygiëne, schoonloopmatten en linnengoedmeerv.onderhands
Abonnement tijdschriftenenkelvoudig
Gebruiksrecht Kluwer Contentenkelvoudig
Makelaarsdienstenmeerv.onderhands
Onderhoudscontract sportinrichting en materialenmeerv.onderhands
levering van dienstkleding en aanvullende dienstenEuropees
Pinkstermarktconsessie
Bebording/ verkeersbordenEuropees
t Noord organisatieburo Pinkstermarktconsessie
Beveiliging vluchtelingenlocatiesEuropees
Postbezorging meerv.onderhands
Verbouw kantine en kantoor gemeentewerf Noordhornmeerv.onderhands
bedrijfbussenmeerv.onderhands
Rioleringsmachineenkelvoudig
schaftwagensmeerv.onderhands
Bedrijfsbussenmeerv.onderhands
bedrijfsauto'smeerv.onderhands
VrachtwagenEuropees
personenauto'smeerv.onderhands
Grasmaaiers plantsoendienstEuropees
Zware bedrijfsautomeerv.onderhands
Shovel of begraafplaatsvoertuigmeerv.onderhands
Verduurzamen Zwemkasteelmeerv.onderhands
Aanbesteding levering gasEuropees
Levering en plaatsing zonnepanelenmeerv.onderhands
Systeem vastgoedonderhoudmeerv.onderhands
Klimaatbeheersingssysteemmeerv.onderhands
Nieuwbouw Buitendienst en NovatecEuropees
Verkoop voormalig gemeentehuis Leek (geen inkoop)meerv.onderhands