Nieuwe subsidieregelingen voor dorpshuizen

In het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’ heeft de gemeente Westerkwartier een aantal maatregelen aangekondigd voor het behoud van de dorpshuizen. Naar aanleiding van die maatregelen zijn vijf subsidieregelingen vastgesteld.

Voor alle subsidieregelingen geldt dat u:

  • Eigenaar moet zijn van het dorpshuis; met uitzondering van de subsidieregeling OZB en de Maatwerksubsidie, daar kunnen ook (vereniging) gebruikers en eventueel een door het dorpshuisbestuur gemandateerde vereniging onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen
  • Genoemd staat op de lijst van dorpshuizen in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid
  • Zonder winstoogmerk (dus niet commercieel) werkzaam bent
  • Een vereniging of stichting bent, bestaande uit vrijwilligers

Naar de regelingen

Informatiebrief

Als dorpencontactfunctionarissen en leefbaarheidsadviseurs zoeken we altijd naar manieren om de besturen van dorpshuizen, dorpsverenigingen en plaatselijke belangen van informatie te voorzien en informatie op te halen. We gaan daarvoor al veel op bezoek in al onze mooie dorpen.
We denken dat een digitale informatiebrief een prima aanvulling is om informatie te delen. Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor deze informatiebrief.

Aanmeldformulier

Door uw mailadres en eventueel uw naam en achternaam achter te laten, abonneert u zich op de informatiebrief. U kunt zich op ieder moment ook weer afmelden.

Tot nu toe verschenen nieuwsbrieven

Op 14, 15 en 16 februari 2023 heeft de gemeente Westerkwartier drie bijeenkomsten georganiseerd over het concept dorpshuizenbeleid. De besturen van de dorpshuizen en de dorpsverenigingen waren de genodigden op deze avonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn  samengevoegd en samengevat en voorzien van een antwoord.

Naar de vragen en antwoorden