De gemeente Westerkwartier erkent de meerwaarde die dorpshuizen hebben voor de dorpen. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid, bieden onderdak aan het verenigingsleven, hebben een sociale ontmoetingsfunctie, bieden een plek dichtbij de inwoners en zijn tot slot een partner in het creëren van algemene voorzieningen binnen het sociaal domein. Doelstelling van deze subsidieregelingen is om de  dorpshuizen die we hebben zo veel mogelijk te behouden voor de leefbaarheid in de dorpen.

Beschikbare subsidieregelingen

De volgende subsidieregelingen zijn opgesteld. Details van de regelingen vindt u door op de link van de betreffende regeling te klikken.  Een aanvraag voor een subsidieregeling kan alleen online ingediend. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode of de eHerkenning van uw stichting/vereniging nodig.

In het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’ heeft de gemeente Westerkwartier een aantal maatregelen aangekondigd voor het behoud van de dorpshuizen. De subsidieregelingen die we opstellen publiceren we via deze pagina.

Voor alle subsidieregelingen geldt dat u:

  • Eigenaar moet zijn van het dorpshuis; met uitzondering van de subsidieregeling OZB en de Maatwerksubsidie, daar kunnen ook (vereniging) gebruikers en eventueel een door het dorpshuisbestuur gemandateerde vereniging onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen
  • Genoemd staat op de lijst van dorpshuizen in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid
  • Zonder winstoogmerk (dus niet commercieel) werkzaam bent
  • Een vereniging of stichting bent, bestaande uit vrijwilligers