Voordat u zonnepanelen kan plaatsen op uw bedrijfsdak, zijn de nodige checks nodig. Is het dak sterk genoeg? Kan het financieel uit? Hoe zit het met de verzekering? De gemeente wil de drempel om met die vragen aan de slag te gaan zo laag mogelijk maken. Daarom kunt u met een subsidie van de gemeente de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen als blijkt dat uw dak niet geschikt is. Zo kunt u met een gerust hart aan de slag met het voorwerk voor uw zonnedak.

Hoe werkt het?

  1. Ga na welke stroomaansluiting u heeft. Heeft u een grootverbruikersaansluiting? Neem dan in alle gevallen eerst contact op met netbeheerder Enexis voor het verkrijgen van een (offerte voor een) transportovereenkomst.
  2. Ga aan de slag met het uitvoeren van het nodige onderzoek of uw bedrijfsdak geschikt is.
  3. Voer de realisatie van het zonnedak uit voor uw (agrarische) bedrijf (wanneer dit niet mogelijk, is vervolgt u stap 4).
  4. Is de plaatsing van zon-pv niet mogelijk? Dien een subsidieaanvraag bij de gemeente voor de gemaakte kosten van de voorstudies, tot een maximum van € 3.000.

Aanvraag indienen

De aanvraag wordt ingediend door het versturen van een ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier. De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • de factuur of facturen van de extern deskundigen;
  • verklaring(en) van ongeschiktheid;
  • eventuele offerte voor een transportovereenkomst met de netbeheerder;
  • een ingevulde de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk kan worden verleend zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de geldende voorschriften van de Europese Unie ter zake van de verlening van overheidssteun.

Subsidieregeling

De volledige subsidieregeling kunt u raadplegen in de Officiële bekendmaking(externe link). Heeft u alvast vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Team Duurzaamheid (duurzaamheid@westerkwartier.nl).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.